Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

Aftopping en verlaging pensioenopbouw per 1 januari 2015

15-12-2014

Als de pensioenregeling vr 1 januari 2015 wordt voorgelegd, kan gebruik gemaakt worden van de wettelijke glijclausule van artikel 19c Wet LB 1964 voor wijzigingen die in moeten gaan per 1 januari 2015. Deze glijclausule houdt in dat de pensioenregeling kan worden ingevoerd en na afstemming met de inspecteur waar nodig kan worden aangepast. Het voordeel van de wettelijke glijclausule is dat de regeling in de periode tussen de invoering en aanpassing met terugwerkende kracht niet als fiscaal onzuiver wordt aangemerkt. De glijclausule geldt dus niet voor pensioenregelingen die na 1 januari 2015 zijn voorgelegd.

Verder deelt Wiebes nog mee dat de aftoppingsgrens van EUR 100.000 geldt per dienstbetrekking.Toon nieuwsoverzicht