Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)ávoorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

CFO Survey: Rekruteren en behouden gekwalificeerd personeel blijft punt van zorg

12-12-2014

Het optimisme onder de Europese CFO's over de vooruitzichten van de eigen economie, heeft zich na een sterke stijging in het derde kwartaal van 2014 niet kunnen handhaven in dit vierde kwartaal. Het gemiddelde optimisme niveau daalde van 61 tot 53.5 (op een schaal van 0-100) en is daarmee terug op het niveau van medio 2014. Ook het vertrouwen in het eigen bedrijf laat een lichte daling zien en eindigt op het niveau vaná 61.5 op een schaal van 100. Het economisch vertrouwen onder de financieel directeuren in de VS daarentegen vertoont voor het vierde kwartaal op rij een opleving en eindigt daarmee dit jaar op 63.7. Het zal nog moeten blijken of het optimisme in de VS voldoende zal zijn om de wereldeconomie in het komend jaar een extra impuls te geven.

á

Gebrek aan diversiteit in het bestuur

á

Driekwart van de ondervraagde Europese bedrijven geeft aan geen richtlijnen te hanteren voor het vergroten van de diversiteit in het bestuur. Slechts 12% zegt daadwerkelijk een specifieke samenstelling in de mix tussen mannen en vrouwen. Hoewel ruim de helft van de CFO's geen hindernissen of obstakels ziet om het bestuur met vrouwelijke collega's aan te vullen, zijn vrouwelijke bestuurders nog altijd aanzienlijk ondervertegenwoordigd. Gemiddeld genomen bestaat nog steeds ruim driekwart van het bestuur uit mannen.

á

'De meest doorslaggevende factoren waar men gewoonlijk op selecteert zijn ervaring, competenties en vaardigheden. In dit opzicht lijken de bedrijven dan ook geen onderscheid te maken tussen mannen of vrouwen. Kenmerkend is echter wel dat zo'n 40% van de Europese bedrijven aangeeft geen vrouwelijke kandidaten te kunnen vinden die over de juiste ervaring beschikken. Dit kan zijn in relatie tot de desbetreffende sector, het persoonlijk netwerk, of algemene ervaring op boardniveau. Hier valt dus nog een wereld te winnen', aldus Kees Koedijk, Dean en Director van TIAS.

á

Nieuwe generatie werknemers: minder loyaal aan het bedrijf

á

Een andere groep waar het onderzoek zich dit kwartaal op richtte, zijn de Millenials: mensen geboren na 1980. Bijna 60% van de Europese CFO's noemt als grootste voordeel van deze generatie hun technologische kennis. Ook beschouwt bijna 40% van de financieel directeuren, de Millenials als creatiever en innovatiever dan oudere medewerkers. Tevens worden de relatief lagere salariskosten als groot voordeel aangemerkt. Tegelijkertijd echter, ervaart 44% van de bedrijven dat Millenials minder loyaal zijn aan het bedrijf, en ruim een derde zegt dat deze groep vaak intensievere begeleiding vereist, terwijl nog eens 30% zegt dat Millenials meer ge´nteresseerd zijn in hun persoonlijke ontwikkeling dan in die van het bedrijf waar zij voor werken.

áToon nieuwsoverzicht