Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

KPMG: Pensioenfondsen zien premie met nieuw FTK stijgen

11-12-2014

Uit het jaarlijkse onderzoek van KPMG onder 100 Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat bijna 40% van de fondsen verwacht dat de combinatie van het nieuwe FTK en het Witteveenkader, dat tot doel heeft de fiscale vrijstelling van pensioenopbouw verder te beperken, tot een stijging van de premie zal leiden. Ruim 30% verwacht echter een daling. 'Hoewel met de nieuwe wetgeving een fundamentele hervorming van het pensioenstelsel van tafel is en de basisuitgangspunten niet wijzigen, zal het nieuwe FTK ingrijpende gevolgen hebben, niet alleen voor de premie, maar ook voor de zekerheid van het pensioen en de solidariteit tussen generaties', constateert Alexander van Stee van KPMG.

 

Lagere indexatie

 

'Voor wat betreft de solidariteit tussen generaties krijgt de huidige generatie gepensioneerden naar verwachting te maken met lagere indexatie', constateert Van Stee: 'De eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen en ten aanzien van het toezeggen van indexatie worden verhoogd en remmen op korte termijn de indexatie af. Ook voor de huidige generatie werkenden zal het nieuwe FTK naar verwachting niet leiden tot hogere pensioenuitkomsten. Op korte termijn zullen actieven (net als gepensioneerden) minder indexatie krijgen. Gepensioneerden gaan er met het nieuwe FTK dus op achteruit en actieven zullen er niet per definitie op vooruit gaan. Het is echter zo dat elke pensioen euro ooit uitbetaald dient te worden aan de deelnemers. De toekomstige actieven moeten dus het meeste voordeel hebben van het nieuwe FTK, omdat gepensioneerden erop achteruit gaan en de huidige actieven er niet op vooruit gaan. Dit is ook een logische conclusie, aangezien het nieuwe FTK zal leiden tot hogere buffers. Dit betekent naar verwachting ook een grotere overdracht van buffers aan de generatie die op dit moment niet werkt.'

 

Beleidsdekkingsgraad

 Toon nieuwsoverzicht