Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)†voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

Ook opdrachtgevers verantwoordelijk voor betalen cao-loon

12-12-2014

Minister Asscher komt met dit wetsvoorstel als onderdeel van zijn strijd tegen uitbuiting, verdringing en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Deze zogenoemde schijnconstructies leiden vaak tot verdringing van Nederlandse werknemers. Want werkgevers kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken werkgevers de sociale premies met deze constructies, die ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal waren. Goedwillende ondernemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

Maatregelen

In de WAS staan naast de ketenaansprakelijkheid onder meer de volgende maatregelen:

Minister Asscher is verheugd dat deze wet nu in de Tweede Kamer ligt: 'Voor gelijk werk moet gelijk loon worden betaald, of een werknemer nou uit Rotterdam of uit RoemeniŽ komt. Dit principe mag niet met allerlei schimmige constructies worden omzeild. Met de drietrap van de Wet Werk en Zekerheid, de Wet Arbeid en Zorg en nu de Wet aanpak schijnconstructies werken we hard aan een eerlijke en fatsoenlijke arbeidsmarkt'.

Oordeel Raad van State

De Raad van State wijst op de beperkte onderbouwing van het probleem. Minister Asscher erkent dat een exacte omvang van onderbetaling door schijnconstructies lastig te bepalen is. Maar de Inspectie SZW en werkgevers en werknemers in heel Nederland zien in de praktijk dat misstanden door schijnconstructies zich in grote mate voordoen op de arbeidsmarkt.

Verder is naar aanleiding van het advies van de Raad van State in het wetsvoorstel concreter omschreven wat opdrachtgevers moeten doen om onderbetaling te voorkomen. Om werknemers voldoende mogelijkheden te bieden om hun gelijk te halen is de WAS zo aangepast dat bij bijvoorbeeld een bouwproject, in eerste instantie de werkgever en diens opdrachtgever aansprakelijk zijn bij onderbetaling. Bij ernstige onderbetaling kan een werknemer na zes maanden de hoofdopdrachtgever aansprakelijk stellen.

Advies Raad van State bij Wetsvoorstel aanpak schijnconstructiesToon nieuwsoverzicht