Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

Panteia: Sterke groei informele investeerders in startende bedrijven

18-12-2014

Kijkend naar de vraagkant blijkt dat 76% van het Nederlandse mkb niet bekend is met de mogelijkheden van business angels. Van bedrijven in topsectoren is dit aandeel nog hoger: 86%. 'Een gemiste kans, want business angels hebben bedrijven veel te bieden: naast een financiële injectie die benutting van o.a. R&D-kansen mogelijk maakt, brengen business angels ook een netwerk, ondersteuning bij strategische vraagstukken en managementvraagstukken in,' aldus Panteia. De bedrijven die van business angels gebruik maken waarderen hen dan ook met hoge cijfers: gemiddeld geven mkb-bedrijven hen een 8,5 en bedrijven in de topsectoren gemiddeld een 8,8. Vrijwel alle bedrijven geven aan dat zij op basis van hun ervaringen in de toekomst weer gebruik zouden maken van een business angel.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van GEM-data en een enquête onder het MKB-beleidspanel (1.850 mkb-bedrijven) en het Topsectorenpanel (1.540 topsectorbedrijven). Beide panels behoren tot het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap.Toon nieuwsoverzicht