Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

Plasterk: beheersing van SiSa-proces verbeterd

12-12-2014

Plasterk: 'De beheersing van het SiSa-proces is de laatste twee jaar geleidelijk aan steeds meer verbeterd. Dat blijkt uit het BMC- onderzoek, uit de SiSa-review over 2013, uit de analyse van de controlerapporten van de accountants over 2013 en is ook het beeld dat gemeenten naar voren brengen tijdens de genoemde Regiodagen. Alle betrokken partijen (medeoverheden, accountants en ministeries) hebben daaraan onder regie van mijn departement hun bijdrage geleverd. Deze verbeterde situatie kan alleen in stand blijven bij een strakke regie op het SiSa-proces en daarvoor zal ik dan ook zorgen.'

Een belangrijk aspect van deze regie vormt volgens de minister de jaarlijkse aanlevering op uiterlijk 15 juli van de verantwoordingsinformatie over de besteding van de specifieke uitkeringen in het voorafgaande jaar. Plasterk: 'Ik zal deze deadline van 15 juli daarom scherp handhaven, eventueel door het tijdelijk opschorten van de wekelijkse algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze maatregel is ook dit jaar weer toegepast; uiteindelijk slechts in een enkel geval, omdat het commitment van het ambtelijk management, maar ook van het gemeentebestuur, sterk blijkt toe te nemen in het zicht van deze maatregel. Maar elk jaar zijn er gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die hun verantwoordingsinformatie zodanig laat aanleveren dat eventuele fouten niet meer tijdig kunnen worden hersteld. Voortaan zal daarom meer publiciteit worden gegenereerd in de aanloop naar de jaarlijkse deadline van 15 juli, waaronder zo nodig publicatie van een 'zwarte lijst' van te trage medeoverheden.'

Met de provincies zal worden overlegd over toepassing van de SiSa-methodiek op de uitkeringen die zij verstrekken aan gemeenten. Zo kan worden voorkomen dat de gemeenten ten aanzien van de uitkeringen van Rijk en provincies met verschillende regimes worden geconfronteerd.

Verder zullen alle huidige maatregelen ter bevordering van de SiSa-kwaliteit, structureel worden uitgevoerd, te weten:

 

Kamerbrief over Voortgangsrapportage SiSaToon nieuwsoverzicht