Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)ávoorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

PwC pleit voor instandhouding huidige bedrijfsopvolgingsregelingen

10-12-2014

De resultaten zijn opgenomen in de publicatie Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk - Onderzoek naar de invloed van bedrijfsopvolgingsregelingen op de continu´teit van familiebedrijven.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Om de overdracht van actieve bedrijven te stimuleren, kent de Nederlandse belastingwetgeving verschillende bedrijfsopvolgingsregelingen. Deze regelingen moeten voorkomen dat de continu´teit van familiebedrijven in gevaar komt door het voldoen van de verschuldigde belasting na een overdracht. , Maar de bedrijfsopvolgingsregelingen lijken onder druk te staan', aldus PwC. 'In de politiek en literatuur wordt gesuggereerd dat de regelingen te begunstigend zijn. De meeste familiebedrijven beschikken over genoeg middelen om de belasting bij overdracht te betalen. Familiebedrijven kenmerken zich immers door hun sterke financiŰle basis. Maar wat is het langetermijneffect van de betaling op de continu´teit van de familiebedrijven?' Om deze vraag te beantwoorden, is door PwC een onderzoek uitgevoerd.

Continu´teit merendeel familiebedrijven bedreigd

In het onderzoek is geanalyseerd wat de impact is op de financiŰle buffer van familiebedrijven van het wel, niet of gedeeltelijk toepassen van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen bij een overdracht. En wat blijkt? De financiŰle positie van familiebedrijven verslechtert ernstig wanneer de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen worden afgeschaft. Met een zwakke financiŰle basis wordt het voor familiebedrijven moeilijker om een bankfinanciering aan te trekken en om economische tegenvallers op te vangen. Deze negatieve effecten kunnen toekomstige investeringen en de groei van familiebedrijven remmen. De continu´teit van 46 tot 68 procent van de familiebedrijven wordt zo op de langere termijn bedreigd. PwC pleit dan ook voor instandhouding van de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen.

Familiebedrijven in Nederland

Van alle bedrijven in Nederland is zo'n 70 procent een familiebedrijf. Uit het PwC-onderzoek blijkt dat de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen een cruciale bijdrage leveren aan de continu´teit van familiebedrijven in Nederland bij de overdracht van een onderneming. PwC: 'Dat de continu´teit na overdracht blijft gewaarborgd, is belangrijk voor de Nederlandse economie. Dit hebben we eerder aangetoond in ons onderzoek 'Family Business Survey 2014 - Nederland' dat begin november 2014 is gepubliceerd. Overgedragen familiebedrijven zorgen voor economische groei en werkgelegenheid en zijn productiever en innovatiever. Versobering of afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregelingen zou, zeker in de huidige situatie waarin de toegang tot financiering niet gemakkelijk is, negatieve gevolgen hebben voor veel van de familiebedrijven en dus voor de Nederlandse economie.'

Lees ook:



Toon nieuwsoverzicht