Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

Stichting ten onrechte niet als ANBI aangemerkt

15-12-2014

De stichting beheert een website met een online donatiemodule voor de bij haar aangesloten goede doelen. De stichting ontvangt van deze - met name kleinere - goede doelen een provisie van maximaal 10%. De stichting is opgezet door haar directeur/bestuurder. Deze directeur is haar enige betaalde werknemer. De stichting heeft vanaf 2007 de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). In geschil is of deze status terecht per 15 mei 2012 is ingetrokken.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het enkele feit dat door de stichting diensten worden verleend grotendeels jegens ANBI's, dit de stichting zelf niet tot een ANBI maakt. De stichting verleent tegen vergoeding zakelijke ICT-diensten voor fondswerving. Het is aannemelijk dat het (voort)bestaan van de stichting vooral van belang is voor (de inkomsten van) de directeur en pas in de tweede plaats voor de aangesloten instellingen. De stichting gaat in hoger beroep. Niet in geschil is dat meer dan 90% van de bij de stichting aangesloten goede doelen kwalificeren als ANBI.

Hof Den Bosch oordeelt dat de stichting zowel voor de kwalitatieve als kwantitatieve ANBI-toets slaagt en voor ten minste 90% het algemeen belang beoogt en dat belang met de door haar verrichte werkzaamheden het algemeen belang ook daadwerkelijk dient. Door het ontsluiten van internet voor de bij de stichting aangesloten goede doelen, het verstrekken van informatie aan en delen van kennis met die aangesloten doelen en het aanbieden van een donatiemodule om zodoende de aangesloten doelen een (extra) mogelijkheid te geven om giften te genereren, en aldus de filantropie in brede te zin te bevorderen, ondersteunt de stichting namelijk de bij haar aangesloten goede doelen. Haar diensten worden tegen een bescheiden tarief verricht om de eigen statutaire doelstellingen uit te voeren. De door de stichting in 2010 en 2011 gedane uitgaven, bestaande uit directe wervingskosten en uitvoeringskosten van de eigen organisatie, corresponderen voorts met haar statutaire en feitelijke doelstellingen. Het beroep van de stichting is gegrond.Toon nieuwsoverzicht