Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

Tweede Kamer kiest voor wijzigingen corporatiewereld

11-12-2014

Er komt nu één onafhankelijke autoriteit die toezicht gaat houden op alles wat de corporaties doen. De positie van de huurders gaat er op verschillende fronten op vooruit. Corporaties moeten zich weer zo veel mogelijk tot hun kerntaken beperken: het beheren en verhuren van huizen voor mensen met weinig geld.

Woonminister Stef Blok is tevreden. Recent toonde hij zich ongerust omdat de noodzaak van de veranderingen nog niet overal in corporatieland leken te zijn doorgedrongen, maar de nieuwe wetgeving zal volgens hem helpen dat de cultuuromslag er ook 'tussen de oren' komt te zitten.

De Kamer stemde voor een voorstel van de SP, waarin Blok wordt opgeroepen om er bij de corporatiekoepel Aedes op aan te sturen dat de corporatiebazen gewoon onder een cao gaan vallen. Blok vindt dat zijn taak niet en bovendien wordt de Wet Normering Topinkomens al aangescherpt. De bewindsman beraadt zich nog op wat hij nu gaat doen. Maar als hij vakbondsbestuurder was, zei hij, ging hij meteen.

De nieuwe woonwet sluit voor een heel groot deel aan op de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, die onderzocht wat er misging in de corporatiewereld. De commissie wilde echter dat de corporaties helemaal niks meer buiten de kerntaken zouden mogen doen. Kamer en minister staan dat onder strenge voorwaarden dus wel toe. Het mag met name in achterstands- en krimpgebieden, waar de marktpartijen geen zin in hebben. De rompslomp om dat aan te tonen, wordt zelfs minder. Commissievoorzitter Roland van Vliet stemde vergeefs mee met een voorstel van de PVV om toch gehoor te geven aan de wens van de commissie.

De inkomensgrens voor een sociaal huurhuis wordt in de wet voor vijf jaar verruimd. In die tijd mogen nog wat meer huizen worden toegewezen aan mensen die tussen de 34.000 (de inkomensgrens) en 38.000 euro verdienen. De PvdA wilde dat om de middeninkomens meer kans te geven op een betaalbaar huis.

 

De goedkoopste huizen in de sector moeten naar de mensen met de smalste beurs, staat er verder in de nieuwe wet.Toon nieuwsoverzicht