Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

Wet Normering Topinkomens in 2013 zeven keer overtreden

12-12-2014

Met de WNT wil de regering bovenmatige bezoldigingen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector naar een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtig en verantwoord niveau terugbrengen. In 2013 mochten topfunctionarissen maximaal 228.599 euro aan bezoldiging ontvangen: 130% van het ministersalaris. De WNT-jaarrapportage over dat jaar moet inzicht geven in de realisatie van de wet om waar nodig te kunnen bijsturen. Omdat het de eerste jaarrapportage is vormt het een nulmeting op grond waarvan in de toekomst trendanalyses mogelijk zullen zijn.

WNT-jaarrapportage 2013 - Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Aanbiedingsbrief bij WNT-jaarrapportage 2013Toon nieuwsoverzicht