Man Vrouw
Meld je aan

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014

Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)†voorgedragen als... lees meer

Kort nieuws

BDO-partner Maurice de Kleer voorgedragen als kandidaat-voorzitter NOB

18-12-2014
Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)†voorgedragen als kandidaat-voorzitter. De algemene ledenvergadering beslist op 18 juni 2015 wie de opvolger wordt van Marnix van Rij. Lees verder

Nieuwe looncriteria kennis- en arbeidsmigranten

18-12-2014
Kennis- en arbeidsmigranten moeten voldoen aan een looncriterium. Deze looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Het indexcijfer dit jaar bedraagt 3,48%. Lees verder

Crisisheffing niet in strijd met internationaal recht

18-12-2014
Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat de crisisheffing niet in strijd is met de systematiek van de Wet LB 1964. Ook is de heffing niet in strijd met het internationale recht. Lees verder

Fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting wordt aangepast

18-12-2014
Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 11 december 2014 uitspraak gedaan in drie zaken over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Staatssecretaris Wiebes van FinanciŽn zal geen beroep in cassatie instellen tegen de uitspraak van het hof. Het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting zal worden aangepast teneinde dit in overeenstemming te brengen met het Europese recht. Lees verder

Panteia: Sterke groei informele investeerders in startende bedrijven

18-12-2014
Verreweg het grootste deel van de informele investeerders investeert in bedrijven van een familielid, namelijk 60%, zo blijkt uit onderzoek van Panteia. Met 26% komen vrienden† en buren op de tweede plaats en 8% stopt geld in bedrijven van onbekenden met een goed idee. Die laatste groep wordt met de naam 'business angels' aangeduid. Lees verder

EU Hof: Aftrek voor buitenlands kasteel kan soms

18-12-2014
Kastelen of monumenten op buitenlands grondgebied maar met Nederlands cultuurhistorische waarden zouden kunnen vallen onder de Nederlandse monumentenbescherming. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Lees verder

Belastingdienst publiceert 2e uitgave 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2015'

18-12-2014
De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2015' gepubliceerd. Hierin is informatie te† vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Lees verder

Nieuw besluit over administratieve verplichtingen btw gepubliceerd

18-12-2014
In de Staatscourant van 17 december is een nieuw Besluit administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting gepubliceerd. In het besluit staan beleidsregels en goedkeuringen op het gebied van de administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen. Lees verder

Eerste Kamer wil uiterlijk met Prinsjesdag 2015 voorstel kabinet voor belastingherziening

17-12-2014
In de nacht van dinsdag 16 december 2014 op woensdag 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. De Eerste Kamer nam nog een motie aan. Hierin wordt het kabinet verzocht om uiterlijk met Prinsjesdag 2015 een uitgewerkt voorstel voor de belastingherziening te presenteren aan de Staten-Generaal. Lees verder

EU-akkoord over witwassen en belastingontduiking

17-12-2014
Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt in de strijd tegen witwassen en belastingontduiking. De partijen kwamen dinsdagavond onder meer overeen dat er een register komt dat zorgt voor meer inzicht in bijvoorbeeld brievenbusfirma's. Lees verder

Nieuwe garantieregeling werkkapitaal voor getroffen tuinders

17-12-2014
Groente- en fruittelers die worden getroffen door de Russische boycot kunnen aanspraak maken op een nieuwe garantieregeling. Het kabinet stelt hier 75 tot 100 miljoen euro voor beschikbaar, maakte staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken woensdag bekend. Lees verder

Senaat akkoord met strengere pensioenregels

17-12-2014
De spelregels voor pensioenfondsen worden vanaf 1 januari strenger. De Eerste Kamer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met een ruime meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) hierover. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks stemden voor. Die partijen deden dat eerder ook in de Tweede Kamer. Lees verder

Eerste Kamer voor moderne regels verlof en arbeidstijden

17-12-2014
De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden. Dit wetsvoorstel vormt samen met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een belangrijke stap richting een fatsoenlijke en moderne arbeidsmarkt. Lees verder

Europees Parlement bekijkt belastingdeals Nederland

17-12-2014
Het Europees Parlement stuurt een delegatie naar Nederland om omstreden belastingafspraken met internationale bedrijven te bekijken. De onderzoekers willen weten welke afspraken de fiscus met multinationals zoals koffiebrander Starbucks heeft gemaakt. Lees verder

EU onderzoekt belastingdeals van alle lidstaten

17-12-2014
De Europese Commissie wil van alle EU-landen weten of zij belastingafspraken hebben gemaakt met individuele bedrijven, en zo ja met welke. Dat maakte eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) woensdag bekend. Eerder bleef het onderzoek beperkt tot een aantal lidstaten, waaronder Nederland. Lees verder

Atos trekt in leegstaande KPMG-kantoor Amstelveen

17-12-2014
Het oude kantoor van KPMG in Amstelveen krijgt na jaren leegstand eindelijk een nieuwe huurder. De internationale IT-dienstverlener Atos verplaatst het hoofdkantoor vanuit Utrecht naar Amstelveen en gaat vanaf juli 2015 ongeveer 9.000 m2, een vijfde van het totale kantoorgebouw, in gebruik nemen. Lees verder

Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015

17-12-2014
Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van FinanciŽn staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015. Lees verder

CBS: opbrengst heffingen gemeenten stijgt met 1,9 procent in 2015

16-12-2014
In 2015 verwachten gemeenten 8,8†miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 1,9†procent meer dan in 2014. Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de onroerendzaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht. Lees verder

Fiscus waarschuwt voor neptelefoontjes

16-12-2014
De Belastingdienst zegt meldingen te krijgen van neptelefoontjes aan burgers en bedrijven. Daarin wordt geŽist dat er een belastingschuld wordt betaald. Lees verder

Curatoren DSB willen veel geld van DNB

16-12-2014
De Nederlandsche Bank (DNB) hangt mogelijk een claim boven het hoofd van 600 miljoen tot 1 miljard euro. De curatoren van de in 2009 omgevallen DSB Bank betogen dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam dat de toezichthouder aansprakelijk is voor schade van schuldeisers als gevolg van het faillissement. Dat heeft curator Rutger Schimmelpenninck laten weten. Lees verder

Eerste Kamer: pensioenfondsen tegemoet komen

16-12-2014
Het aanscherpen van de pensioenregels kan waarschijnlijk rekenen op voldoende steun in de Eerste Kamer. Maar staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) moet wel toezeggen dat de pensioenfondsen voorlopig geen lagere rekenrente hoeven te hanteren. Hoe lager de rente, hoe moeilijker pensioenfondsen hun pensioenen kunnen aanpassen aan het prijspeil. Lees verder

Geert Ewalts benoemd in EFRAG-TEG

16-12-2014
De Raad voor de Jaarverslaggeving laat weten dat Geert Ewalts is benoemd tot lid van de Technical Expert Group (TEG) van de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), met ingang van 1 april 2015. Geert Ewalts is al sinds 1998 nauw betrokken bij de RJ, als raadslid en delegatiemedewerker, en gaat zijn expertise nu aanwenden voor EFRAG-TEG. Lees verder

Aon: technologische storingen en criminaliteit opkomende risico's financiŽle instellingen

16-12-2014
Technologische storingen en criminaliteit worden door financiŽle instellingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) als een beduidend groter risico ervaren dan wereldwijd. Dat concludeert risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Risk Solutions in zijn 2014 EMEA Financial Institutions Industry Report. Het rapport schetst wat volgens financiŽle instellingen in de EMEA-regio de belangrijkste brancherisico's zijn en zet dit af tegen wereldwijde scores. Lees verder

Pensioenfederatie: Problematiek afkoop klein pensioen per 2015 opgelost

16-12-2014
Goed nieuws voor mensen die de komende jaren met pensioen gaan en in de aanloop er naartoe een aanbod van hun pensioenfonds of -verzekeraar krijgen om een klein pensioen (tot ca. EUR 460 bruto per jaar) te laten afkopen. Zij krijgen via de introductie van een wettelijk keuzerecht de mogelijkheid om de afkoopdatum uit te stellen tot de eerste dag van de maand nadat hun AOW is ingegaan, zo meldt de Pensioenfederatie. Lees verder

Kabinet gaat stimulering elektrische auto's niet beŽindigen

16-12-2014
Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft, mede namens staatssecretaris Wiebes van FinanciŽn, geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Klever, Madlener en Van Dijck (allen PVV)†over de fijnstofproductie door elektrische auto's. Kamp zegt geen aanleiding te zien om de stimulering van elektrische auto's en semi-elektrische auto's te beŽindigen. Lees verder

Voormalig accountant PwC vervolgd door Luxemburgs OM

16-12-2014
Het OM in Luxemburg vervolgt een ex-medewerker van PwC. De Fransman Antoine Deltour was werkzaam als accountant bij PwC, maar stapte in 2010 op. Hij wordt beschuldigd van diefstal, het onthullen van bedrijfsgeheimen en het oneigenlijk toegang krijgen tot datasystemen van PwC. Lees verder

Plasterk: 26 gemeenten hebben slapende rekenkamer

16-12-2014
Op dit moment zijn er 26 gemeenten met een slapende rekenkamer. Dit meldt minister Ronald Plasterk van BZK in antwoord op Kamervragen van Manon Fokke (PvdA). De minister zegt een onderscheid te maken tussen structureel inactieve rekenkamers en tijdelijk inactieve rekenkamers. Lees verder

Boetes voor fraude met uitkeringen aangepast na kritiek

16-12-2014
De hoogte van de boetes voor fraude met uitkeringen wordt aangepast. Voortaan zullen de uitkeringsinstanties UWV, SVB en gemeenten bij overtredingen meer letten op de ernst van de overtreding en de omstandigheden. Ook zullen ze er meer rekening mee houden of de ontvanger van een uitkering verwijtbaar heeft gehandeld. Lees verder

Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur door bestuurder van failliet bouwconcern

16-12-2014
Gerechtshof Den Bosch heeft in hoger beroep geoordeeld dat een bestuurder van een inmiddels failliet bouwconcern geen kennelijk onbehoorlijk bestuur te verwijten valt. De man had voor ondersteuning bij de financiŽle bedrijfsvoering van zijn ondernemingen een hoog opgeleide hoofd boekhouding, bijgestaan door vier medewerkers, en een externe accountant aangetrokken. Het feit dat - achteraf beoordeeld - deze deskundigen zich niet voldoende van hun taak hebben gekweten, leidt niet tot zodanig ernstig tekortschieten in de controlerende en toezichthoudende taak van de bestuurder, dat om die reden sprake zou zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Lees verder

FIOD doet onderzoek naar valse administratie bij kinderopvanginstelling

16-12-2014
De FIOD heeft dinsdag doorzoekingen gedaan in twee woningen in Barneveld en Gouda en in twee bedrijfspanden in Gouda en Zoetermeer in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar valsheid in geschrift en witwassen. Bij de doorzoekingen is administratie in beslag genomen. Lees verder

Eerste Kamer in reces bijeen over topinkomens

16-12-2014
De Eerste Kamer praat dit jaar toch nog over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector. De Senaat vergadert er nu komende maandagavond over, dus al in het reces. Lees verder

Geen ontvangstbevestiging bij aangifte loonheffingen, btw en eerstedagsmelding met software

15-12-2014
De Belastingdienst meldt dat wanneer een aangifte wordt ingestuurd met aangifte- of administratiesoftware, het zo kan zijn dat men geen ontvangstbevestiging ontvangt. Volgens de fiscus doet dit probleem zich voor bij aangifte loonheffingen, btw-aangiften en opgaven eerstedagmelding. Lees verder

Kamerleden willen openheid over belastingdeals met multinationals

15-12-2014
Het kabinet belemmert de Tweede Kamer in het uitoefenen van zijn controlerende taak. Dat verwijt uiten de Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks), Arnold Merkies (SP), Pieter Omtzigt (CDA) en Carola Schouten van de ChristenUnie maandag in een opinieartikel in de Volkskrant. De vier Kamerleden richten hun pijlen op de bewindspersonen op het ministerie van FinanciŽn, Jeroen Dijsselbloem en Eric Wiebes. Die weigeren inzicht te geven in de belastingdeals die de Nederlandse fiscus sluit met grote multinationals als Google en Starbucks. Lees verder

D66: winstbelasting gemeenten compenseren

15-12-2014
Gemeenten die winstbelasting moeten gaan betalen over commerciŽle activiteiten moeten daarvoor door het Rijk gecompenseerd worden. D66-Kamerlid Wouter Koolmees zal dat maandag bepleiten in een debat met staatssecretaris Eric Wiebes van FinanciŽn. Die is van plan om in 2016 de vennootschapsbelasting in te voeren voor gemeenten, als die concurreren met private partijen, bijvoorbeeld bij het ophalen van vuilnis. Lees verder

Zzp'ers bieden vooral eigen arbeid aan

15-12-2014
Van de ruim 800.000 zzp'ers die Nederland inmiddels telt, bieden de meesten vooral hun eigen arbeid aan. In het derde kwartaal van dit jaar waren dat er 622.000. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Lees verder

Eerste Kamer beslist over strengere pensioenregels

15-12-2014
De Eerste Kamer debatteert maandag en dinsdag over het aanscherpen van de spelregels voor pensioenfondsen. Volgens het kabinet moeten de fondsen grotere financiŽle buffers aanhouden om te voorkomen dat ze straks opnieuw hun pensioenen moeten korten. De nieuwe regels zijn omstreden. De pensioenfondsen vinden ze te streng. Ze vrezen dat ze de pensioenen de komende jaren niet meer aan het prijspeil kunnen aanpassen. Lees verder

SBM Offshore: mogelijk aangifte ex-bestuurders

15-12-2014
SBM Offshore sluit niet uit voormalige bestuurders voor de rechter te slepen. Dat zegt bestuurslid Sietze Hepkema, die in 2012 werd aangesteld om corruptie binnen het bedrijf uit te bannen, zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. 'Ik sluit niet uit dat als we straks bewijzen krijgen van zaken die we nu niet weten, en die betrekking hebben op oud-bestuursleden, wij ook aangifte zullen doen.' Lees verder

Petrobras stelt publicatie kwartaalcijfers uit

15-12-2014
Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras stelt de publicatie van zijn derdekwartaalcijfers uit in verband met nieuwe ontwikkelingen in een nog groeiend omkopingsschandaal en een geval van witwassen van geld. Dit meldde het bedrijf zaterdag in een verklaring. Lees verder

Belastingtelefoon helpt zoeken op website fiscus

15-12-2014
De Belastingtelefoon gaat mensen die bellen met vragen, vaker helpen het antwoord zelf te vinden op de website van de Belastingdienst. Het afgelopen jaar is daar al mee proefgedraaid en dat wordt nu uitgebreid. Volgens de Belastingdienst zijn de antwoorden op de meeste vragen gewoon op de site te vinden. Het past ook in het streven van de fiscus om zo veel mogelijk digitaal af te handelen. Lees verder

Nederlandse arbeidskosten sterk gestegen

15-12-2014
Nederland hoort bij de vijf eurolanden waarin de arbeidskosten tussen 2008 en 2012 het sterkst zijn gestegen. Dat blijkt uit een rapport dat het Europese statistiekbureau Eurostat maandag heeft gepubliceerd. De arbeidskosten, die bestaan uit lonen, salarissen en sociale premies van werkgevers, stegen in Nederland met ruim 10 procent, naar 32,80 euro per uur. Lees verder

Aftopping en verlaging pensioenopbouw per 1 januari 2015

15-12-2014
Als de pensioenregeling niet per 1 januari 2015 is aangepast of is voorgelegd aan de Belastingdienst kan dat onwenselijke fiscale gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers. Dat antwoordt staatssecretaris Eric Wiebes van FinanciŽn op vragen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) over de pensioenmaximering op EUR 100.000 en de verlaging van de pensioenopbouw. Lees verder

Stichting ten onrechte niet als ANBI aangemerkt

15-12-2014
Een stichting die een website beheert met een online donatiemodule voor de bij haar aangesloten goede doelen, is ten onrechte niet als ANBI aangemerkt. Dat heeft gerechtshof Den Bosch onlangs in hoger beroep geoordeeld. Volgens het hof slaagt de stichting zowel voor de kwalitatieve als kwantitatieve ANBI-toets. Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2015 naar Eerste Kamer

15-12-2014
Staatssecretaris Eric Wiebes van FinanciŽn heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hierin gaat hij onder andere in op de gebruikelijkloonregeling. Alleen gebruikelijkloonafspraken worden opgezegd waarbij het loon hoger is dan EUR 44.000. Lees verder

Herzieningsbeschikkingen VAR voor onderwijsgevende kunstenares

15-12-2014
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde onlangs dat een kunstenares in dienstbetrekking werkzaam is bij de onderwijsinstelling waar zij tekenles geeft. De VAR-WUO is ten onrechte afgegeven. Lees verder

EUR67 miljoen voor sectorplan in de levensmiddelenindustrie

15-12-2014
Er komt in totaal EUR67 miljoen beschikbaar voor het sectorplan in de levensmiddelenindustrie. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan EUR20 miljoen, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is vooral bestemd voor scholing, duurzame inzetbaarheid en extra leerwerkplekken voor jongeren. Lees verder

Belastingdienst moet grensoverschrijdende fiscale eenheid toestaan

12-12-2014
Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 11 december in drie zaken beslist dat de Nederlandse regelgeving voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in strijd is met de Europese vrijheid van vestiging. De Belastingdienst mag in de voorliggende gevallen toepassing van de fiscale eenheid niet weigeren. Lees verder

Fiat ontkent fiscale verhuizing Ferrari

12-12-2014
Fiat Chrysler heeft donderdag gezegd dat het geen plannen heeft om dochterbedrijf Ferrari om fiscale redenen naar het buitenland te verhuizen. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer reageerde daarmee op geruchten van die strekking, die woensdag de ronde deden. Lees verder

EY: mondiale IPO-activiteit blijft aantrekken

12-12-2014
De mondiale IPO-activiteit blijft aantrekken. In 2014 is er met 1.206 beursgangen een bedrag van $ 256,5 miljard opgehaald, een stijging van 35% in volume en van 50% in waarde ten opzichte van 2013. Dit blijkt het 'EY Global IPO Trends: 2014 Q4' rapport van EY. Lees verder

CBS: Minder bedrijven failliet verklaard

12-12-2014
In november 2014 zijn 487 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 50 minder dan in oktober. Wat bedrijfstak betreft zijn in de handel (groot en detail) de meeste faillissementen uitgesproken, namelijk 110. Ook in de financiŽle dienstverlening zijn veel bedrijven failliet verklaard, 87. Lees verder

Schippers: Weg vrij voor goedkeuring jaarrekeningen ziekenhuizen

12-12-2014
Ziekenhuizen hebben in 2012 en 2013 voor bijna 300 miljoen euro aan verkeerde declaraties gestuurd. Uit onderzoek blijkt 1,2 procent van de omzet niet correct gedeclareerd. Er wordt overlegd hoe dat geld terug moet naar de zorgverzekeraars. Dat blijkt uit onderzoek naar de rekeningen van ziekenhuizen, meldde minister Edith Schippers (Volksgezondheid) donderdag. Nu de problemen met de declaraties duidelijk zijn, is de weg voor de ziekenhuizen vrij om de jaarrekeningen goedgekeurd te krijgen. Lees verder

Website loonaangifteketen.nl gelanceerd

12-12-2014
Vandaag is de website loonaangifteketen.nl gelanceerd. De site is bedoeld voor medewerkers van de Belastingdienst, UWV en CBS en externe ketenpartners: salarisadministrateurs, fiscaal intermediairs, softwareontwikkelaars en afnemers zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en uitvoeringsinstanties. Lees verder

FIOD bij VU Medisch Centrum om mogelijke fraude

12-12-2014
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is vrijdag bij het VU Medisch Centrum langs geweest wegens een onderzoek naar de administratie van de afdeling kindergeneeskunde. Dat liet het medisch centrum vrijdag weten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vermoedde in 2012 al dat er 'onregelmatigheden' zaten in de registratie en declaratie van medische behandelingen op deze afdeling. Lees verder

CFO Survey: Rekruteren en behouden gekwalificeerd personeel blijft punt van zorg

12-12-2014
Het optimisme onder Europese CFO's is gedaald in het vierde kwartaal van 2014. Het vertrouwen in de economische vooruitzichten van het eigen land daalde echter sterker dan het vertrouwen in het eigen bedrijf. Het rekruteren en behouden van gekwalificeerd personeel blijft ook dit kwartaal een punt van zorg. Bedrijven nemen echter geen extra maatregelen. Op bestuursniveau blijkt er nauwelijks sprake te zijn van diversiteitbeleid. Dat blijkt uit cijfers van de CFO Survey, van TIAS School for Business and Society en Duke University, dat voor het 75ste kwartaal is uitgevoerd. Lees verder

Plasterk: beheersing van SiSa-proces verbeterd

12-12-2014
Minister Plasterk van BZK heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de vierde en laatste voortgangsrapportage van SiSa (Single information, Single audit). SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. Plasterk laat weten dat het verbetertraject dat in het voorjaar van 2012 is ingezet, inmiddels tot zodanige resultaten heeft geleid, dat de SiSa-ontwikkelingen voortaan weer kunnen worden meegenomen in de reguliere jaarverantwoording. Lees verder

Nieuwe belastingverdrag met Duitsland pas in 2016 van toepassing

12-12-2014
De bepalingen van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland zullen naar verwachting per 1 januari 2016 van toepassing zijn. Inwerkingtreding van het verdrag op 1 januari 2015 is niet meer mogelijk. Staatssecretaris Eric Wiebes van FinanciŽn meldt dit in de memorie van antwoord met betrekking tot de goedkeuring van het belastingverdrag Nederland-Duitsland aan de Eerste Kamer. Lees verder

Fiscale topambtenaar Edwin Visser wordt partner bij PwC

12-12-2014
Edwin Visser, plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van FinanciŽn, stapt per 1 januari over naar PwC. Visser wordt partner bij PwC. Zijn nieuwe functie luidt Tax Policy leader PwC Europe. Lees verder

Ook opdrachtgevers verantwoordelijk voor betalen cao-loon

12-12-2014
Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid voor loon is een van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder

Wet Normering Topinkomens in 2013 zeven keer overtreden

12-12-2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke - en semipublieke sector werkte 95% in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5% waar dat niet het geval was, valt de bezoldiging meestal onder het overgangsrecht. In totaal zijn er zeven overtredingen op de bezoldigingsnorm of de norm voor ontslagvergoedingen geconstateerd, waarbij inmiddels stappen zijn of worden gezet om het geld terug te vorderen. Dat blijkt uit de eerste WNT-jaarrapportage van minister Plasterk van BZK aan de Tweede Kamer. Lees verder

Dijsselbloem haalt bezem door raad van toezicht AFM

12-12-2014
Minister Jeroen Dijsselbloem van FinanciŽn gaat strengere eisen stellen aan het interne toezicht binnen AFM, de toezichthouder op de financiŽle markten. Dijsselbloem maakte dat vrijdag bekend na de ministerraad. Ook haalt hij de bezem door de raad van toezicht, waarvan maar een lid mag blijven zitten. Lees verder

PwC: Amsterdam op plek vier concurrerende steden

12-12-2014
Amsterdam bezet de vierde plek op de ranglijst van meest concurrerende steden ter wereld. De Nederlandse hoofdstad moet alleen Londen, New York en Singapore voor laten gaan, blijkt uit een onderzoek van PwC. Lees verder

FIOD bij twee ziekenhuizen om mogelijke fraude

12-12-2014
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is vrijdag langsgeweest bij het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam en het Amphia Ziekenhuis in Breda voor een onderzoek naar de zorgregistratie. De ziekenhuizen hebben dat vrijdag gezegd. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat weten dat het gaat om een onderzoek naar vermoedelijke declaratiefraude. Lees verder

Toegekende schadevergoeding niet vrijgesteld voor vermogensrendementsheffing

11-12-2014
In verband met een ongeval is aan een man een schadevergoeding toegekend. Deze schadevergoeding behoort tot de grondslag van box 3. Gerechtshof Den Bosch oordeelde onlangs dat de toegekende schadevergoeding niet geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing. Lees verder

Multinationals sloten ook geheime belastingdeals met Belgische overheid

11-12-2014
Niet alleen Luxemburg, maar ook de Belgische overheid heeft geheime belastingdeals gesloten met multinationals. Daarover schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag. Volgens de kranten gaat het om 60 bedrijven, die hebben onderhandeld over de winst waarover ze belast worden. Lees verder

Eindspurt banken voor schenkingsvrijstelling

11-12-2014
De banken moeten extra personeel inzetten om het belastingvrij schenken voor het aflossen van de hypotheek nog voor het einde van het jaar af te ronden. Minister Jeroen Dijsselbloem van FinanciŽn deed die oproep woensdag in de Tweede Kamer. Lees verder

Op valreep flink meer afgelost op hypotheken door verruimde schenkingsvrijstelling

11-12-2014
De verruimde schenkingsvrijstelling (tot 100.000 euro) die eind dit jaar afloopt, zorgt in de laatste maanden van het jaar voor veel tussentijdse aflossingen van hypotheken. ING signaleert een grote stijging vergeleken met vorig jaar, zo stelt de bank in een donderdag uitgebracht rapport. Lees verder

Kamerbrief Wiebes over fiscaal aantrekkelijke investeringen in asbestsaneringen en zonnepanelen

11-12-2014
Staatssecretaris Eric Wiebes van FinanciŽn heeft gehoor gegeven aan het verzoek van het Tweede Kamerlid Bashir (SP) om nader in te gaan op fiscaal aantrekkelijke investeringen zoals die genoemd worden in een artikel op de website van NRC Q. In het desbetreffende artikel gaat het om het vervangen van asbestdaken en een (aansluitende) investering in zonnepanelen. Lees verder

Innovatieve mkb-bedrijven positiever over groei

11-12-2014
Binnen het midden- en kleinbedrijf zijn innovatieve bedrijven vaker positief gestemd over de groei van hun bedrijf dan niet-innovatieve bedrijven. Waar ruim een kwart van de niet-innovatieve bedrijven groei in de winst verwacht, is dit bij innovatieve bedrijven bijna de helft. De groeiverwachting van de omzet ligt bij de innovatieve bedrijven ook hoger: 39% tegenover 23% bij de niet-innovatieve bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia. Lees verder

Volgend jaar 55 miljoen voor innovatie mkb

11-12-2014
Er komt in 2015 meer geld beschikbaar om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) te stimuleren. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakte donderdag bekend dat het kabinet en de provincies gezamenlijk 55 miljoen euro beschikbaar stellen voor de MKB Innovatiestimuleringsregeling. Lees verder

Credion en Symbid starten mkb-financieringsplatform

11-12-2014
Het mkb-financieringsadviesbureau Credion en aandelen-crowdfundingplatform Symbid kondigen een strategische samenwerking aan. Credion gaat haar eigen netwerk koppelen aan het onlineplatform van Symbid, waardoor financiering van het midden- en kleinbedrijf veel eenvoudiger wordt. Verder is het nu voor het eerst mogelijk om automatisch de prestaties van de gefinancierde mkb-bedrijven periodiek te monitoren. Lees verder

Register voor topvrouwen

11-12-2014
Er komt een register met vrouwen die in aanmerking komen voor een topfunctie bij een groot bedrijf. Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) gaat die database opstellen met Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Lees verder

Tweede Kamer steunt nieuwe aanpak acquisitiefraude

11-12-2014
Er moet een duidelijke straf komen op acquisitie- of advertentiefraude en ondernemers moeten beter beschermd worden tegen oneerlijke praktijken van fraudeurs. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt een initiatiefwetsvoorstel van SP en VVD voor een nieuwe aanpak van de fraude. Lees verder

Verruimde btw-vrijstelling ziekenhuizen later ingevoerd

11-12-2014
De in het Belastingplan 2015 voorgestelde verruiming van de btw-vrijstelling voor ziekenhuizen en andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen wordt niet per 1 januari 2015 ingevoerd. Lees verder

Zakelijke dienstverlening optimistischer over omzet en werkgelegenheid

11-12-2014
In het derde kwartaal van 2014 hebben de zakelijke dienstverleners weer meer omzet behaald dan dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei was met 4,1 procent groter dan in de eerste helft van 2014. Dit staat in de Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening†over het derde kwartaal van 2014, die vandaag gepubliceerd is. Lees verder

Deloitte: Marges grote bouwbedrijven onder druk in aantrekkende economie

11-12-2014
Bouwbedrijven kunnen voorlopig nog niet rekenen op groeiende marges, ondanks een aantrekkende economie. Dit is ťťn van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse European Construction Monitor van Deloitte. Verder blijkt dat het aantal overnames in de Europese bouwsector constant is gebleven. Wel is het aantal overnamedeals toegenomen buiten het Europese continent. Lees verder

KPMG: Pensioenfondsen zien premie met nieuw FTK stijgen

11-12-2014
Nederlandse pensioenfondsen verwachten dat de pensioenpremie met de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) zal stijgen. Met de nieuwe wetgeving worden de fondsen onder meer verplicht om hogere buffers aan te houden en meer zekerheden in te bouwen. Hoewel fondsen voor hun premiebeleid nog mogen uitgaan van de huidige wetgeving, verwacht een meerderheid van de pensioenfondsen dat de premie volgend jaar zal stijgen, zo blijkt uit onderzoek van KPMG. Lees verder

Benelux-landen erkennen elkaars diploma's in hoger onderwijs

11-12-2014
Nederland, BelgiŽ en Luxemburg gaan elkaars diploma's in het hoger onderwijs automatisch erkennen. De drie landen tekenen daar begin volgend jaar een besluit over, heeft minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) donderdag bekendgemaakt in Brussel. Lees verder

2,5 jaar celstraf voor frauderende boekhouder Mobile Tower Cranes

11-12-2014
Een voormalige boekhouder van Mobile Tower Cranes in Veghel is in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor het ontvreemden van 3 miljoen euro van het bedrijf. Bovendien moet de boekhouder 2,6 miljoen terugbetalen. Lees verder

FIOD doet onderzoek naar belastingfraude met pensioenvennootschappen

11-12-2014
De FIOD heeft vandaag in een onderzoek naar mogelijke belastingfraude met pensioenvennootschappen acht doorzoekingen gedaan. De doorzoekingen vonden plaats op diverse locaties waaronder verschillende woningen en bedrijfslocaties in Amsterdam, Bennebroek, Bergen op Zoom, Bosch en Duin, Hilversum, Lelystad en Zutphen. In totaal zijn zes personen als verdachte aangemerkt. De hoofdverdachte is een belastingadviseur die vermoedelijk diverse cliŽnten heeft geadviseerd om geld uit hun pensioenvennootschappen te halen. Lees verder

RaadsenquÍte naar beheer financiŽn Amsterdam

11-12-2014
De Amsterdamse gemeenteraad wil een raadsonderzoek naar het beheer van de financiŽn van de gemeente. De Partij voor de Dieren en het CDA maakten donderdag bekend dat D66, VVD en SP hun initiatief steunen, waardoor er een raadsmeerderheid voor is. De eenmansfracties willen een raadsenquÍte, omdat het beheer van de Amsterdamse financiŽn 'al langere tijd ver onder de maat is'. Dit wordt bevestigd in een recent onderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke Directie Middelen en Control, die verantwoordelijk is voor het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Lees verder

Tweede Kamer kiest voor wijzigingen corporatiewereld

11-12-2014
De Tweede Kamer heeft donderdag unaniem ingestemd met tal van veranderingen in de corporatiewereld. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de woningcorporaties. Er was geen goed toezicht en er werden wilde financiŽle en commerciŽle avonturen aangegaan. Lees verder

Belastingdruk rijkere landen loopt verder op

10-12-2014
De belastingdruk in de rijkere landen is vorig jaar verder opgelopen, tot het hoogste niveau sinds de financiŽle crisis van 2008. Dat maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag bekend. De belastinginkomsten in de lidstaten van de OESO liepen in 2013 op tot 34,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Lees verder

PwC pleit voor instandhouding huidige bedrijfsopvolgingsregelingen

10-12-2014
De bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en in de schenk- en erfbelasting zijn noodzakelijk voor de continuÔteit van familiebedrijven. Dat blijkt uit PwC-onderzoek naar de gevolgen van een eventuele afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregelingen voor familiebedrijven. Voor het onderzoek zijn vijftig familiebedrijven in verschillende sectoren geanalyseerd met een boekwaarde van het eigen vermogen tussen de 10 en 550 miljoen euro. Lees verder

Rechter VS akkoord met schikking Ahold

10-12-2014
Een Amerikaanse rechter heeft zijn definitieve zegen gegeven aan een schikking van US Foodservice en diens voormalige moederbedrijf Ahold met een groep eisers ter waarde van 297 miljoen dollar (239,6 miljoen euro). Dat werd woensdag bekendgemaakt. Lees verder

Mkb richt vizier op financiering van groei

10-12-2014
De financieringsbehoefte van mkb'ers verschuift in 2015 van herfinanciering naar het financieren van groei en uitbreiding. Het aantal ondernemers dat een financiering nodig denkt te hebben is met 8 procent gelijk aan vorig jaar. De gemiddelde omvang van de financiering die mkb'ers denken af te sluiten - 320.000 euro - is fors groter dan de financieringsbehoefte in de afgelopen 12 maanden. Deze bedroeg toen gemiddeld 200.000 euro. Dit blijkt uit de MKB-Financieringsbarometer die ABN AMRO en GfK vandaag publiceren. Lees verder

Rechtszaken kosten Citigroup miljarden

10-12-2014
Citigroup neemt dit kwartaal een last van 3,5 miljard dollar (2,8 miljard euro) vanwege juridische kosten en een reorganisatie. Dat maakte de Amerikaanse bank dinsdag bekend. Citigroup zet 2,7 miljard dollar opzij voor de afwikkeling van rechtszaken vanwege gesjoemel met rentetarieven en valuta's en de overtreding van regels tegen witwassen. Lees verder

Corporatiewereld gaat grondig veranderen

10-12-2014
Het moet donderdag wel heel gek gaan, willen de veranderingen van minister Stef Blok in de corporatiewereld niet door de Tweede Kamer worden aangenomen. Een meerderheid in de Kamer lijkt zich er, na zelf wijzigingen en toevoegingen te hebben voorgesteld, in te kunnen vinden. 'Het zou een mooi verjaarscadeau zijn', aldus Blok die woensdag vijftig wordt. Lees verder

Fiscale verzamelwet 2014 in Staatsblad geplaatst

10-12-2014
De Fiscale verzamelwet 2014 is in het Staatsblad geplaatst en treedt 1 januari 2015 in werking. Een aantal bepalingen kent terugwerkende kracht tot en met een eerder tijdstip. Verder treedt een bepaling in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Lees verder

Onderhandelingen Nederland over belastingverdragen in 2015

10-12-2014
De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen. In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2015 nieuwe gesprekken aangaan met Irak, Mozambique en Senegal. Daarnaast zal Nederland reeds geÔnitieerde gesprekken voortzetten met BelgiŽ, Canada, Duitsland, Frankrijk en Thailand. Lees verder

Al ruim 22.000 aanvragen WBSO en RDA

10-12-2014
Nederlandse bedrijven willen ook in 2015 weer graag gebruik maken van de fiscale voordelen van de WBSO en RDA voor hun R&D-projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft al ruim 22.000 aanvragen ontvangen. Lees verder

De meerwaarde van een financieel plan voor de adviseur en zijn klant

10-12-2014
Er bestaan veel misverstanden over financiŽle planning en het financieel plan. Het zou (te) veel tijd kosten en (te) weinig opleveren. De klant zou er niet op zitten te wachten, of zou er niet voor willen betalen. De vraag is of deze weerstanden in het hoofd van de klant zitten of in dat van uzelf. Een financieel plan biedt veel voordelen, zowel voor uw klanten als voor u als adviseur. Lees verder

Wet Normering Topinkomens-II uitgesteld

10-12-2014
De Wet Normering Topinkomens (WNT)-II is uitgesteld. Het was de bedoeling dat de wet per 1 januari 2015 in werking zou treden. De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten de inwerkingtreding uit te stellen, zo meldt werkgeversorganisatie AWVN. Lees verder

Tweede Kamer neemt moties over tegengaan belastingontwijking aan

10-12-2014
Op dinsdag 9 december 2014 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen over het tegengaan van belastingontwijking. Lees verder

'Ferrari overweegt fiscale verhuizing'

10-12-2014
De Italiaanse sportautofabrikant Ferrari overweegt zijn fiscale domicilie buiten ItaliŽ te zoeken om de kosten van belastingen te drukken. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden. Lees verder

MKB-Nederland: initiatiefwet tegen acquisitiefraude snel aannemen

10-12-2014
MKB-Nederland vindt dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk de initiatiefwet van SP en VVD tegen acquisitiefraude moet aannemen. Daarmee worden ondernemers beter beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken en wordt acquisitiefraude eindelijk strafbaar. Lees verder

CBS: Overheid int 5,5 miljard aan wegenbelasting in 2015

09-12-2014
De overheid verwacht in 2015 5,5 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting te innen. Deze belasting, ook wel wegenbelasting genoemd, bestaat uit twee delen. Het grootste deel, bijna 4†miljard euro, is bestemd voor het Rijk. Ruim 1,5†miljard euro is bestemd voor de provincies. Dit meldt het CBS vandaag. Lees verder

Vůůr mei 2015 meer duidelijkheid over pensioen in eigen beheer

09-12-2014
In ieder geval voor het meireces komt staatssecretaris Eric Wiebes van FinanciŽn met een nadere uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen voor de problematiek omtrent het pensioen in eigen beheer. Het heeft zijn voorkeur om zich dan uit te spreken voor ťťn variant. Hierover kan vervolgens met de Tweede Kamer gedebatteerd worden. Lees verder

'Lonen in Nederland stijgen volgend jaar minder hard'

09-12-2014
Nederlandse werknemers kunnen volgend jaar een gemiddelde salarisstijging tegemoet zien van 2,3 procent. Ons land komt hiermee onder het Europese gemiddelde van 3,1 procent uit. Dat meldt organisatieadviesbureau Hay Group dinsdag, op basis van een jaarlijkse wereldwijde beloningsonderzoek. Lees verder

Tien jaar cel voor helper oplichter Madoff

09-12-2014
Een oud-medewerker van de Amerikaanse meesteroplichter Bernard Madoff is maandag door een rechter in New York veroordeeld tot tien jaar cel. Daniel Bonventre (67) heeft onder meer geholpen bij het maken van vervalste documenten om accountants te misleiden. Lees verder

Senatoren: nieuwe pensioenregels behandelen

09-12-2014
De Eerste Kamer moet een plan voor strengere pensioenregels nog dit jaar behandelen, zodat het op 1 januari kan ingaan. VVD-senator Liesbeth Kneppers heeft dat maandag gezegd. Ook D66-senator Joris Backer heeft als 'inzet' dat het debat deze maand moet plaatsvinden. Lees verder

Europese Unie pakt bankgeheim aan

09-12-2014
Aan het bankgeheim voor buitenlanders in de Europese Unie komt eind september 2017 een einde. In de strijd tegen grensoverschrijdende belastingontduiking en fiscale fraude gaan de EU-lidstaten dan automatisch uitgebreid informatie uitwisselen over bijvoorbeeld rente, dividenden en andere inkomsten. Lees verder